Bạn sở hữu thẻ thanh toán quốc tế? Chớp ngay cơ hội du lịch tiết kiệm cùng các ưu đãi từ các đối tác Ngân hàng và KKday!

Thông tin ưu đãi:

 1. Thời hạn booking: từ nay đến 30/6/2021
 2. Thời hạn du lịch: từ nay đến 31/08/2021
 3. Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho chủ thẻ thanh toán quốc tế HSBC
 4. Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho du khách quốc tịch Việt Nam
 5. Mã ưu đãi được sử dụng nhiều lần trong thời gian chương trình
 6. Mã HSBCVN10 giảm 10% (không giới hạn) cho day tour tham quan tại điểm đến bất kì
 7. Mã HSBCVN6 giảm 6% (không giới hạn) cho tất cả dịch vụ tại điểm đến bất kì (trừ Vé tham quan, SIM & Wi-Fi)
 8. Thông tin liên hệ: hòm thư service@kkday.com hoặc gửi inbox Fanpage KKday

Ngân hàng TPBANK

Thông tin ưu đãi:

Mã ưu đãi TPBANK5

 1. Thời hạn booking: từ nay đến 30/6/2021
 2. Thời hạn du lịch: từ nay đến 30/09/2021
 3. Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho chủ thẻ thanh toán quốc tế TPBANK
 4. Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho du khách quốc tịch Việt Nam
 5. Mã ưu đãi được sử dụng nhiều lần trong thời gian chương trình
 6. Mã TPBANK5 giảm 5% (không giới hạn) cho tất cả dịch vụ tại điểm đến bất kì (trừ Vé tham quan, SIM & Wi-Fi)
 7. Thông tin liên hệ: hòm thư service@kkday.com hoặc gửi inbox Fanpage KKday

Mã ưu đãi TPBANK10

 1. Thời hạn booking: từ nay đến 31/12/2020
 2. Thời hạn du lịch: từ nay đến 31/01/2021
 3. Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho chủ thẻ thanh toán quốc tế TPBANK
 4. Mã ưu đãi chỉ áp dụng cho du khách quốc tịch Việt Nam
 5. Mã ưu đãi được sử dụng nhiều lần trong thời gian chương trình
 6. Mã TPBANK10 giảm 10% (không giới hạn) cho các tour tham quan hiển thị tại trang ưu đãi
 7. Thông tin liên hệ: hòm thư service@kkday.com hoặc gửi inbox Fanpage KKday