About Author

Content crafter at KKday. My travel advice: just go with the flow ;)

6 Comments

  1. Trần Phạm Thiên Lý on

    ad cho mình hỏi, mình muốn du lịch Nhật tự túc, nhưng visa nên tự mình đi xin hay qua đại lý thì tốt hơn? cảm ơn ad

  2. Pingback: Nơi ngắm lá đỏ không thể bỏ qua khi du lịch Nhật Bản vào mùa thu - Phần 1: Tokyo

Để lại lời nhắn